Komórka roślinna

 

Błona komórkowa, plazmolema jest struktura oddzielającą środowisko wewnątrzkomórkowe od środowiska zewnętrznego. Zapewnia wymianę materii i energii z otoczeniem oraz odbiór informacji zapewniając komórce możliwość reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne. Błona komórkowa składa się z lipidów, steroidów i białek. Wśród lipidów wyróżnić można fosfolipidy, glikolipidy i lipidy obojętne.

 

Funkcje błon:

chronią komórki przed działaniem czynników fizycznych i chemicznych, a także przed wnikaniem obcych organizmów, w szczególności chorobotwórczych,

regulują  transport wybranych substancji z i do komórki,

reagują na bodźce chemiczne, termiczne i mechaniczne,

pełnią także funkcje enzymatyczne, katalizując różne reakcje metaboliczne,

utrzymują równowagą między ciśnieniem osmotycznym wewnątrz i na zewnątrz komórki.

 

Właściwości błon biologicznych:

• asymetryczność – każda warstwa ma inny skład i właściwości

• płynność i dynamiczność – lipy przemieszczają się wzdłuż błony (dyfuzja boczna) oraz w poprzek (ruch flip-flop –„koziołkowanie” z jednej warstwy do drugiej), im więcej cholesterolu tym mniejsza płynność błony 

 wybiórcza przepuszczalność – tylko niektóre małe cząsteczki przenikają swobodnie przez błonę, inne transportowane są przez kanały białkowe lub białka przenośnikowe przy udziale ATP

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl