Komórka roślinna

Cytoplazma stanowi środowisko wewnętrzne komórki. Jest to lepka, bezbarwna, półpłynna, galaretowata substancja wykazująca pewną elastyczność i ciągliwość. Wypełnia wnętrze komórki. W niej zawieszone są wszystkie organelle.

Cytoplazma podstawowa tworzona jest przez wodny rozwór wielu związków drobnocząsteczkowych, takich jak aminokwasy, cukry, sole mineralne, oraz trójwymiarowe struktury białkowe nazywane cytoszkieletem. Elementy cytoszkieletu komórki roślinnej to mikrotubule i mikrofilamenty. W komórkach roślinnych nie stwierdzono istniejących w komórkach zwierzęcych filamentów pośrednich. Cytoszkielet uczestniczy w transporcie wewnątrzkomórkowym, umożliwia ruchy organelli oraz pełni funkcje podporowe.

 

Funkcje cytoplazmy:

- zapewnia komórkom określoną wytrzymałość mechaniczną, elastyczność, pewną sztywność i kurczliwość;

- umożliwia transport substancji pokarmowych wewnątrz komórki,

- umożliwia wykonywanie ruchów ameboidalnych niektórym organizmom,

- umożliwia ruchy chromosomów w czasie mitozy i mejozy,

- stanowi środowisko dla organelli komórkowych,

- umożliwia przebieg reakcji chemicznych.

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl