Komórka roślinna

Plastydy to organella typowe dla komórek roślinnych. Tylko męskie komórki płciowe nie mają tego organella. Wyróżnianych jest kilka rodzajów plastydów. Formą, która prowadzi do powstania funkcjonalnych organelli są proplastydy. Chloroplasty zawierają chlorofil oraz charakterystyczne struktury umożliwiające przeprowadzanie fotosyntezy – tylakoidy. Średnica chloroplastów mieści się w granicach 1-10 μm. Organella są spłaszczone, a grupowość wynosi około 1 μm. Poza chloroplastami w komórkach roślinnych występują: amyloplasty, leukoplasty i chromoplasty. Plastydy posiadają otoczkę składającą się z dwóch warstw błony. Wnętrze wypełnia roztwór z licznymi białkami – stroma. W stromie zawierzone są również cząsteczki DNA. Genom plastydowy jest pojedynczą kolistą cząsteczką DNA. W jednym plastydzie może znajdować się od 22 do 90 kopii genomu. W chloroplastach znajduje się kompletny aparat ekspresji genomu. Pomimo to wiele białek wytwarzanych jest i transportowanych do organellum z zewnątrz.

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl